Divers nieuws

Griffels 2012
Vuurbom kreeg een Zilveren Griffel. In oktober dingt het boek mee bij de toekenning van de Gouden Griffel 2012.

Vuurbom
Vuurbom is herdrukt en nu ook beschikbaar als Grootletterboek en als e-boek.

Kerntitels CPNB
Tjibbe Tjabbes’ wereldreis is een kerntitel voor de Kinderboekenweek 2012: thema: Hallo Wereld! Lessuggesties en ander materiaal: www.cpnb.nl Film en documentatie Tjbbe Tjabbes : Letterkundig Museum Den Haag.

Argus Clou
Argus Clou: een nieuwe lesmethode zaakvakken voor de basisschool, geschreven door kinderboekenauteurs. Harm de Jonge schreef 12 verhalen over en 12 brieven van professor Argus Clou. Zie: www.malmberg.nl

White Raven
Vuurbom kreeg een White Raven-vermelding als uitverkoren boek voor internationale aandacht.